People

Faculty


Upendra Bhojani

Upendra Bhojani

Vaibhav Agavane

Vaibhav Agavane

Pragati B Hebbar

Pragati B Hebbar

Prashanth N S

Prashanth N S

Adjunct faculty


N Devadasan

N Devadasan

Bart Criel

Bart Criel

Dorothy Lall

Dorothy Lall

Vishal Rao

Vishal Rao

Valeria Campos De Silveira

Valeria Campos De Silveira

Tanya Seshadri

Tanya Seshadri

Werner Soors

Werner Soors

Diljith Kannan

Diljith Kannan

Sara Van Belle

Sara Van Belle

Bruno Marchal

Bruno Marchal

Kajal K

Kajal K

Thresia C U

Thresia C U

Neethi V Rao

Neethi V Rao

K R John

K R John

Muralikrishna

Muralikrishna

Associates


Angel Sudha

Angel Sudha

Chandrashekar Kottagi

Chandrashekar Kottagi

Harish H N

Harish H N

Anand Kumar

Anand Kumar

Dharmendhar Kumar

Dharmendhar Kumar

Jyothimani R

Jyothimani R

Aishwarya Ashok

Aishwarya Ashok

Gajalakshmi S

Gajalakshmi S

Jyothi N

Jyothi N

Kanika Chaudhary

Kanika Chaudhary

Kumaran P

Kumaran P

Mohan R

Mohan R

Praveen Rao S

Praveen Rao S

Rangaswamy S

Rangaswamy S

Santosh Kumar

Santosh Kumar

Vivek D'souza

Vivek D'souza

Ketki Shah

Ketki Shah

Latha Chilgod

Latha Chilgod

Mahadevamma K

Mahadevamma K

Prakruthi G

Prakruthi G

Rashmi R

Rashmi R

Sarin N S

Sarin N S

Yogish C B

Yogish C B

Kranthi Vysyaraju

Kranthi Vysyaraju

Mahantesh Kamble

Mahantesh Kamble

Nagesh R

Nagesh R

Priya Prabhu

Priya Prabhu

Samraksh K R

Samraksh K R

Vamsi Krishna

Vamsi Krishna

Yogin V A

Yogin V A

Honorary associates


Varalakshmi Elango

Varalakshmi Elango

Amiti Varma

Amiti Varma

C Mahadeva

C Mahadeva

Susheela K

Susheela K

Akshay S Dinesh

Akshay S Dinesh

Adhip Amin

Adhip Amin

Sabu Joseph K U

Sabu Joseph K U

Madesh T

Madesh T

Mohua Chakarborty

Mohua Chakarborty

Sumegha Asthana

Sumegha Asthana

Meena Putturaj

Meena Putturaj

Shinjini Mondal

Shinjini Mondal

Swathi S Balachandra

Swathi S Balachandra

Praveen Kumar Aivalli

Praveen Kumar Aivalli