Updates

Does AADHAAR and PAN card mean RSBY card??

It was another day in the field collecting data for Health Inc project. The team reached village near Nelamangala. After meeting staff in Gram Panchayat (GP) we were asked to talk to Anganawadi teacher and take her help to identify the houses for collecting data. But...

read more

ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ……….?

ಆರೋಗ್ಯ-ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದಿರುಸುತ್ತಿರುವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯ ಅನುಬವಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ-ಉಪಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರತಿ...

read more

At last labor ward in action

The Urban health project ofInstitute of public health has begun working in KG Halli since 2009. When we came to the area, our first action was mapping all the health facilities in ward no 30. As we did the mapping we found two government facilities in the area. One...

read more

CP or CP? Community participation or Corridors of power

A recent visit to the offices of the local government health offices and the tertiary level hospitals confirmed what I had suspected for ages, after working in the field of public health for over two decades. There are two key reasons why our public health system is...

read more

How quality health care services is possible for all?

Just want to share some of my feelings/observations during my two weeks visits to these hospitals for my parent’s treatment: Sl.No Karnataka Institute of Diabetology St.John's Medical College Hospital 1   Well management of   crowded patient Very crowded but well...

read more

How difficult was it to see working anganawadi!

IPH has been working in KG Halli in order to improve quality of healthcare for people living in this ward since last 3 years.In order to achieve this, IPH aims to work with healthcare providers (government and private), authorities (councilor, health department,...

read more

May be it was dead before seeing the world.

It is more than, two months since, I had an opportunity to stay overnight in a tertiary government hospital in Bangalore.  This is the storey of what I observed that night at a labor ward. It was a night of the August 23, 2011. If the nurses and doctors had listened...

read more

Why are government doctors afraid of pregnant women?

Context – Monthly taluk meeting of all government medical officers (MOs) in the taluk. The MOs were asked for their suggestions to strengthen the health services in their taluk. Among various issues raised, one issue was about the lack of obstetric services at the...

read more

ತಟಸ್ತ ಹೃದಯಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೃದಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1986 ರಲ್ಲಿ HIV -ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು, 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು  ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ HIV -ಸೋಂಕಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೂ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಸ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, HIV-ಯಿಂದ ಗಂಡ ಮರಣಹೊಂದಿದ ವಿದವೆಯನ್ನೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವದು,...

read more

BPM & DPM training (Tumkur)

On 12th April 2005, the National Rural Health Mission (NRHM) was launched in India with a goal towards reforming and strengthening the basic health care delivery system of the country. Out of the many innovations under the program, a new cadre of district and block...

read more

Tuberculosis and DOTS

For decades, the country has been striving towards decreasing the burden of Tuberculosis (TB) on its population. The introduction of Directly Observed Treatment Strategy (DOTS) through the Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) was expected to bring...

read more

Several Ganeshas – One platform?

The last month had been Ramadan, and many practitioners of the Islamic faith could not make it to the meeting. Now it was the turn of Ganesha, that ‘remover of all obstacles’ and what we had not forseen, was that today the idols would be taken in a procession to the...

read more

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್

ವಾರ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆ ೩೦ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಭಾರತಮಾತ ಸ್ಲ೦ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಸಹ ಇದೆ. . ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅ೦ಗನವಾಡಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎ೦ದು...

read more

Whose life is it anyway ?

11 July began like any other Monday in KG Halli,  meant to be a quick review of the last week and a plan for the one to come, but unfolded otherwise. We were interrupted by a phone call from Bharatmata slum; and another, and a third, until it became clear that we...

read more

Why Juliet is reluctant to visit Public Hospital?

 Is Juliet’s fear of going to a health provider justified? Are health providers sensitive to an unusual patient like Juliet ? Let us explore the Issues further Juliet is 13 years old and married to Narayana who is 15 years old. She lives in a congested small house...

read more

A platform between the community and social services

The Bharathmatha slum community was facing a huge garbage problem. There was  incomplete garbage collection in the area which had given rise to multiple health problems to the community. The IPH team working in the urban health project decided to meet health inspector...

read more

In search of Indian medical education

The most exciting day of my undergraduate life at medical college was the day when I put the stethoscope on a patient’s chest and asked ‘can you take a deep breath’. Through the years at college, life completely revolved around patients and their diseases. In fact,...

read more

Who decides when WIFE becomes MOTHER???

Another day in the field, accompanied by community health assistants (CHA) we started walking under burning sun for house visit. We visited few houses and left with many questions. But one of the issues made me think who decides when wife becomes mother?? CHA’s took...

read more

Drug situation in Tumkur district 2010 -11

Government hospitals in Tumkur district are facing shortages of drugs today. This was an issue that emerged during a recent field visit to the district in mid-April by the Institute of Public Health (IPH), Bengaluru. While most primary health centres and taluka...

read more

Latest Publication

A critique of Draft National Health Research Policy 2011     Health systems research and the Gadchiroli debate: a plea for universal and equitable ethics     Good governance in health care: the Karnataka experience     Health Financing:...

read more

A New Beginning …..

On a busy OPD day, a surprise visit by the supervisor was least expected. Pushing away all the regular responsibilities of the day, the Primary Health Centre Medical Officer [PHC MO], for the next few hours had to devote all his time and attention answering queries of...

read more

Reflections from the field

Another day of immense learning and many unanswered questions in mind!!! My brief today in KG Halli as part of the urban health team was to help one of my colleagues, unravel the tangle she found herself in……this time thanks to our training and interventions in the...

read more

My illness is not cured, I don’t know what to do, where to go?

This is the story of Munithayamma, a 35-year-old woman from Devanahalli village near Bangalore. She has no to formal education and her family is below poverty line. She is also a part of the dairy cooperative. Membership of the cooperative society automatically enrols her in the Yeshashvini Health Insurance Scheme while being a Below Poverty Line

read more

Misconceptions: In one’s head, and around………..

Yesterday I set off to train Health workers at KG Halli – a clean and bright training centre in the midst of a large slum. The health workers were enthusiastic and raring to go. I started off – slowly, testing their knowledge and understanding. They seemed keen to...

read more

Piliagamma

Every year the residents of Adugodi celebrate the festival of Piliagamma in the month of February. The menu of the day in all the homes is strictly non vegetarian.Since 3 years of being married into this part of the city, I have been an active part of the event...

read more

The intellectual rationale for inhuman medical practices

Doctors have long since moved from the realms of godliness and humaneness to a cut-throat competitiveness for power, money and position. To be ill in current times when one is poor amounts to nothing more than gross stupidity. Only a very, very stupid poor person...

read more

A powerful experience!!!

IPH’s urban health team has begun the training of community health workers. This is a three month training. Classroom sessions will be three days a week alternated with field exercises. The objective of the training is to prepare community members to become community...

read more

Want to improve your public health skills? Join our eLearning course now!

Admissions open for 2019!

The eSWaRM course will enable health professionals to write scientific research articles that can be published and to equip them with skills to cite and manage references/ bibliography while writing using a reference management tool such as Mendeley.

You have Successfully Subscribed!